2013 LYS Konuları Neler Olacak ?

Bu sene düzenlenecek LYS sınavı daha gerçekleşmeden hemen sonrasında gelecek yılki 2013 yılında olacak LYS sınavına şuan birçok öğrenci çalışmaya başladı bile…

LYS sınavı hepimizin bildiği gibi YGS sınavının ardından yapılıyor ve 4 senelik ünivesiteye gidecek olan kişileri belirliyor. Oldukça fazla konu ve bilgi sorusu içeren LYS sınavına çalışmak zor. LYS sınavında bütün sınavlara girmeyip öğrenciler sadece kendi girecekleri üniversitedeki alanlarına göre sınavlara giriyorlar. Örneğin sosyal bilimlerle ilgili bir bölüme girecekse fen yada matematik sınavlarına katılmanıza gerek kalmıyor.

LYS MATEMATİK KONULARI

1-)Polinomlar
2-)II. Dereceden Denklemler
3-)II. Dereceden Eşitsizlikler
4-)Parabol
5-)Permütasyon, Kombinasyon, Binom ve Olasılık
6-)Trigonometri
7-)Logaritma
8-)Karmaşık Sayılar
9-)Tümevarım (Toplam ve Çarpım Sembolleri)
10-)Diziler ve Seriler
11-)Özel Tanımlı Fonksiyonlar
12-)Limit ve Süreklilik
13-)Türev
14-)İntegral
15-)Lineer Cebir (Matris ve Determinant)

LYS GEOMETRİ KONULARI

1-)Doğruda Açılar
2-)Üçgende Açılar
3-)Açı Kenar Bağıntıları
4-)Dik Üçgen
5-)Açı ortay
6-)Kenarortay
7-)Açı ortay – Kenarortay
8-)Özel Üçgenler
9-)Üçgende Alan
10-)Üçgende Benzerlik
11-)Benzerlik Alan
12-)Çokgenler – Dörtgenler
13-)Paralelkenar – Eşkenar – Dörtgen
14-)Dikdörtgen – Kare
15-)Yamuk – Deltoid
16-)Çemberde Açı
17-)Çemberde Uzunluk
18-)Dairede Alan
19-)Doğrunun Analitik İncelenmesi
20-)Uzay Geometri
21-)Prizmalar
22. Piramitler
23-)Çemberin Analitik İncelenmesi
24-)Vektörler
25-)Koniklerin Analitik incelenmesi
26-)Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri

LYS FİZİK KONULARI

1-)Fiziğin Doğası
2-)Birimler
3-)Vektör ve Kuvvet
4-)Moment -Denge
5-)Ağırlık Merkezi
6-)Basit Makinalar
7-)Doğrusal Hareket
8-)Dinamik
9-)Enerji
10-)Yeryüzünde Hareket
11-)Düzgün Dairesel Hareket
12-)Basit Harmonik Hareket
13-)Keppler Yasaları
14-)İtme -Momentum
15-)Madde ve Özellikleri
16-)Basınç
17-)Sıvıların Kald›rma Kuvveti
18-)Isı -Sıcaklık -Genleflme
19-)Gölge
20-)Düzlem Ayna
21-)Küresel Aynalar
22-)Renk
23-)Kırılma
24-)Mercekler
25-)Aydınlanma
26-)Yay Dalgaları
27-)Su Dalgaları
28-)Su Dalgalarında Girişim
29-)Ses Dalgaları
30-)Işık Teorileri
31-)Işığın Tanecik Modeli
32-)Elektrik Alan -Potansiyel fark
33-)Paralel Yüklü Levhalar
34-)Sığa -Kondansatör
35-)Emk -Zıt Emk
36-)Elektromagnetizma
37-)Elektromagnetik İndüksiyon
38-)Alternatif Akım
39-)Transformatör
40-)Modern Fizik
41-)Astronomi
42-)Elektromagnetik Dalgalar
43-)Atom Fiziği
44-)Nükleer Fizik

LYS KİMYA KONULARI

1-)Atomun Yapısı
2-)Mol Kavramı
3-)Periyodik Sistem
4-)Elementler Kimyası
5-)Oksitler
6-)Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
7-)Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
8-)Gazlar
9-)Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık
10-)Çözeltiler
11-)Kimyasal Tepkimelerde Enerji
12-)Reaksiyon Hızı
13-)Kimyasal Denge
14-)Sulu Çözeltilerde Denge
15-)Asitler ve Bazlar
16-)Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik
17-)Elektro Kimyasal piller
18-)Elektroliz
19-)Organik Kimyaya Giriş
20-)Alkanlar
21-)Alkenler
22-)Alkinler
23-)Alkoller ve Eterler
24-)Aldehitler ve Ketonlar
25-)Karboksilli asitler ve Esterler
26-)Alifatik Amonyak Türevleri
27-)Aromatik Bileşikler
28-)Organik Reaksiyonlar
29-)Çekirdek Kimyası

LYS BİYOLOJİ KONULARI

Bazı ayrıntılarda değişiklikler mevcut yeni kitaplarda göreceğiz.
1-)Hücresel Solunum
2-)Fotosentez (değişiklikler var denklemlerde)
3-)Hücre Bölünmesi ve Üreme
4-)Bitkilerde Üreme ve Gelişme
5-)Hayvanlarda Üreme ve Geliflme
6-)Protein Sentezi
7-)Kalıtım ve Biyoteknoloji
8-)Evrim ve Davranış
9-)Bitkisel Dokular ve Bitki Organları
10-)Bitkilerde Taşıma
11-)Bitkilerde Beslenme
12-)Bitkilerde Büyüme
13-)Hayvansal Dokular
14-)Sinir Sistemi ve Duyu Organları
15-)Endokrin Sistem
16-)Hayvanlarda Destek ve Hareket Sistemi
17-)Hayvanlarda Sindirim Sistemi
18-)Hayvanlarda Dolaşm Sistemi
19-)Hayvanlarda Solunum Sistemi
20-)Hayvanlarda Boşaltım Sistemi

Leave a Reply