Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Aslında bu bölümün mezunlarını çevremizde devamlı görmekteyiz.Okulllarda bulunan rehberlik öğretmenleri bu bölümden mezun olmuşlardır.Bireylerin gelişim evresinde onlara yardımcı olarak hangi mesleği seçmesi gerektiği,yeteneklerini oraya çıkartması gibi önemli konularda danışman olur.

Bu bölümden mezun kişilerin işsiz kalması söz konusu olmaz.Zira çalışma alanları çok geniştir.Okullarda rehberlik öğretmenlerinin sayısının azlığı bu bölümden mezun kişilere talep sayısını çoğalmaktadır.Tabi şunu da unutmamak lazım:Herşey kişiyle alakalıdır.Eğer kişi kendini mesleğinde geliştirememişsse tıp mezunu bile olsa işsiz kalır…

Bu bölümü okumak için ise bireyde;sabır,herkesi olduğu gibi kabul etme,dinleyebilmeyi ve insanlara yardım etmeyi sevmesi gerek.Bölümün mezunları “Rehberlik Öğretmeni”olarak okullarda dershanelerde,rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışabilirler.Özel kuruluşlarda dahi iş bulabilirler.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün bulunduğu üniversiteler;

 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Abant İzzet Baysal Üniveresitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Amasya Üniversitesi
 • Aksaray Üniversitesi
 • Ahi Evran Üniversitesi
 • Adıyaman Üniversitesi
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Kafkas Üniversitesi
 • Ağrı İbrahiç Çeçen Üniversitesi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Yakın Doğu Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Girne Amerikan Üniversitesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Uluslararası KIbrıs Üniversitesi
 • Zirve Üniversitesi

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir