Toplumda Bulunan Yasa Dışı İlaçların Kullanımı ve Etkileri

Toplumca yasaklanan birçok şey sadece merak gidermek amacıyla bile yapılabilmektedir. Bir filmde antılan; c vitamini yasak olsa onu bile büyük bir hevesle kullanırdık. Toplumda birçok kullanılan yasa dışı ilaç ve madde bulunmaktadır. Bu ilaçların seçiminde kullanım amacı yatmaktadır. Psikolojik olarak kötü bir durumda olan kişiler uçucu maddelere yönelirken, daha iyi görünüme yada kondüsyona sahip olmak isteyenlerde yasaklanan doping türevi ilaçları kullanmaktadırlar.

Her ne kadar satışı, bulundurulması yasak olsa bile bu ilaçlar genelde kolay yollardan bütün toplumlarda elde edilebilinmektedir. Örneğin çevremizdeki uçucu madde bağımlısı kişiler, esrar, kokoin, eroin gibi maddeleri her seferinde temin edebilmektedirler.
Yaşa dışı madde kullanan kişileri fiziksek özelliklerinden ayırt etmemiz mümkündür. Yasa dışı madde kullanan kişilerin dışarıdan anlaşılabilir özellikleri;

  • Bitkinlik ve sürekli olarak yorgunluk,
  • Madde kullanımına bağlı hafıza kayıpları ve zeka gerilemesi
  • Çalışmama
  • Suç işlemeye meyilli bir şekilde yaşama
  • Görünümlerinde zayıflık
  • Gözlerinde genelde kırmızılık ve boş bakışlar.

gibi maddeleri daha da fazlalaştırmak mümkündür ama bu maddelerden yola çıkarak bu tarz kişileri ayırt edebiliriz. Şimdi ise yasak ilaçların yan etkilerine bakalım ;

Eroin : Beyin hücrelerinde ölümler, kan yoluyla bulaşan (AIDS, HIV vb) hastalıklara yakalanma riskinin çok fazla artması, sürekli olarak alışkanlık yapması, bedensel ve ruhsal çöküntü.

Esrar :Korku, paranoya, depresyona girme, bağımlılık, iktidarsızlık, zayıflama, iştahsızlık.

LSD : Hayal görme, depresyon Ecstasy : İştahsızlık, huzursuzluk, gerginlik, kalp atışlarında yavaşlamalar, vücut ısısında yükselme.

Dopinglerin Genel Zararları : Kalp krizi, karaciğerde bozukluklar, kısırlık vb.

Genel olarak baktığımız zaman bazı yasaklı ilaçların etkisi yukarıdakiler gibidir. Depresyon ve sürekli olarak bunalım haline sokması, vücudun fonksiyonlarını alt üst etmesi hemen hemen hepsinin ortak noktasıdır.

Leave a Reply