Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Sosyal Bilimler öğrencilerinin en sık tercih ettiği Türk Dili Ve Edebiyatı bölümü Türk dilini geçmiş ve günümüz dünyasınından ele alır inceler ve tanıtır.Bölümde eski Türk edebiyatı,yeni Türk edebiyatı ve halk edebiyatı üzerine dersler verilir.

Bölüm mezunlarına Türkolog denir.En sık tercih edilen bir bölüm olduğundan her iki üniversitenin birinde mutlaka bu bölüme rastlarız.Türk Dili ve Edebiyatı mezunları; edebiyat-türkçe öğretmenliği,dergilerde editörlük,Kültür Bakanlığında,TRT’de,üniversitelerde okutman olarak çalışabilirler.Çok geniş bir çalışma yelpazesi vardır.Türk Dili ve Edebiyatı bulunan üniversiteler;

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Adıyaman Üniversitesi
 • Adnan Menderes Üniversitesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Ahi Evran Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Bozok Üniversitesi
 • Celal Bayar Üniversitesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Dumlupınar Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Erzincan Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Fatih Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • Hitit Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Kafkas Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Muğla Üniversitesi
 • Nevşehir Üniversitesi
 • Niğde Üniversitesi
 • On Dokuz Mayıs Üniversitesi
 • Ordu Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • TOBB ETÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Trakya Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Leave a Reply